Titlul proiectului:
„INVESTIȚII ÎN ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA FLODOR TRANSCOM SRL”
COD SMIS 122900

Denumirea beneficiarului:
S.C. FLODOR TRANSCOM S.R.L

Scopul proiectului
Prin realizarea investitiei initiale cu toate componentele acesteia (activitati de achizitii, angajare, inovare, internationalizare, certificare, protectie a mediului si egalitate de sanse) societatea FLODOR TRANSCOM SRL a fructificat oportunitatile existente pe piata, raspunzand urmatoarelor probleme si nevoi: lipsa de firme specializate pe lucrari de constructii rezidentiale/nerezidentiale, pe o piata in crestere din punct de vedere al nevoilor de firme specializate in constructii (zona Delta Dunarii).

Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare a fost îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității firmei FLODOR TRANSCOM SRL. Obiectivul a fost atins prin extinderea activității firmei în
domeniul vizat de cod caen 4120 (Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale), ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect, la locația de implementare din zona DELTA DUNĂRII, mai precis, comuna Mihail Kolgălniceanu..

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. creșterea capacității de execuție lucrări, în domeniul reprezentat de cod caen rev. 2 – 4120 (lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale), prin achiziționarea a 21 utilaje performante, a 2 software-uri inovative, a două recertificări ISO 9001 si ISO 14001, a unei certificări de proces și participarea la 1 târg internațional, elemente care asigură inovare la nivel de proces și serviciu în cadrul societății.
2. creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Dezvoltarea continue a societății în domeniul construcțiilor în vederea acoperiri cererii tot mai mari de lucrări de construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale la nivelul regiunii de sud-est (în special, zona delta dunării).

Rezultate realizate: 1 investiție inițială (extinderea activității firmei) realizată prin: 21 tipuri de utilaje recepționate și puse în funcțiune, 2 software-uri inovative recepționate și funcționale, participarea la 1 târg internațional, 2 sisteme de management ISO 9001 și ISO 14001 recertificate și 1 certificare de proces obținută, angajarea unei persoane din categoria persoanlelor defavorizate.

Data de începere a proiectului: 18.02.2018
Data de finalizare a proiectului: 31.10.2020

Valoarea totală:
1.834.093,02 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.033.137,31 lei, din care 934.472,70 lei din FEDR și 98.664,61 lei din Bugetul Național.

Str. Ciheiului nr. 67, 410600 Oradea, Bihor, România |  Tel: (+4) 0259 411 174 |   Mobil: (+4) 0745 144 603  | Fax:  (+4) 0259 411 174  |  office@flodortranscom.ro    

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.